แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 14

การประชุมจัดขึ้นในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564
สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังบรรยายรูปแบบ Online
Online : by Webinar ผู้ร่วมประชุมใช้โปรแกรม Zoom ในการเข้าร่วมประชุม

การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 14

อัตราค่าลงทะเบียน

แพทย์/ทันตแพทย์ บุคลากรสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ Trainees (Residents/PG)
สมาชิก ไม่ใช่สมาชิก สมาชิก ไม่ใช่สมาชิก
Early bird (วันนี้ - 10 พ.ย. 2564) 800 1,000 500 700 300
Late bird (หลังวันที่ 10 พ.ย. 2564) 1,100 1,300 700 900 500

* คำอธิบายต่างๆ คำอธิบายต่างๆ คำอธิบายต่างๆ คำอธิบายต่างๆ คำอธิบายต่างๆ คำอธิบายต่างๆ คำอธิบายต่างๆ คำอธิบายต่างๆหมายเหตุ : การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมจะถูกยืนยันเมื่อผู้สมัครส่งหลักฐานการชำระเงินหรือแจ้งการโอนเงินตามหน่วยงานผู้จัด

หากพบปัญหา หรือ มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ โทร. 081-263-8951 หรือ LINE : p-suteera (เลขาธิการสมาคมฯ)

ผู้สนับสนุน


บริษัท พี.เอส. ฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด (P.S. HOSPITAL PRODUCT CO., LTD.)


Osteopore international Pte Ltd
สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย
สำนักงานชั่วคราว
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
(ตึก สก. ชั้น 14) 1873 ถ.พระราม 4
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
CONTACT US